Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete

1827 Budapest, Szent György tér 4-6.
www.pemeksz.hu
Téka-díj: Nida Judit

Nida Judit pedagógus családban nőtt fel, mely világ életében meghatározta értékrendjét. Már pályafutása kezdete óta könyvtári tevékenységet végez: a fegyverneki Nagyközségi Könyvtár munkatársaként ismerkedett meg a szakma alapjaival. A BME Központi könyvtárában végzett feldolgozási tevékenységével nagyfokú precizitásra tett szert, valamint kiszélesítette látásmódját és tudását, amelynek ma is nagy hasznát vesszük.
 
1999-ben csatlakozott az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár csapatához. Kezdetben a Zenei könyvtárban tevékenykedett. Itt töltött ideje alatt Lehotka Ildikóval közösen, hosszú évekig szervezte a nagy sikernek örvendő zenei klubot. Emellett számos foglalkozást és vetélkedőt szervezett, bonyolított le.
 
2015-től a dokumentumok feldolgozását végzi, ami mellett igazgatóhelyettesi feladatokat is ellát. Személyiségéből, munkásságából/rátermettségéből és kiváló kommunikációs érzékéből kifolyólag nagyon jó kapcsolatot alakított ki a helyi intézményekkel, civil csoportokkal és a médiumokkal. Pályafutása alatt számos külsős felkérésnek tett eleget: zsűrizett a helyi intézmények által szervezett mese- és versmondó versenyeken, és részt vett különféle díjátadókon.
 
A kommunikációja mellett problémamegoldó készsége is példaértékű: a kollégák bármikor számíthatnak rá az olvasószolgálati munkában, szívesen besegít a felnőtt- és a gyermekkönyvtárban, valamint helyettesít könyvtári részlegeinkben. Számíthatunk aktív közreműködésére belső és külső helyszíni programok esetén is. Mindig tettre kész, ugyanakkor a mókázást sem veti meg.
 
Talál időt és lehetőséget kollégái meghallgatására, magánéleti problémák mélyebb átbeszélésére és jó tanácsokkal is szolgál.
 
Segítőkészsége, kedvessége sokunkat átsegített egy-egy nehezebb napon vagy időszakon.
 
2000. óta tagja és aktív közreműködője a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.
 
Munkáját igényesen, nagy odafigyeléssel végzi.